เกี่ยวกับ บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ด้วยประสบการณ์ด้านเหล็กมากว่า 30 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ และก่อสร้างอาคารโรงงานแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ ปัจจุบัน ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยขยายฐานการผลิตและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิตนวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้สินค้า และ บริการของเราได้มาตราฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย ด้วยปรัชญาการดำเนินงานโดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการ จึงทำให้ ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เราจึงมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ผู้มีพระคุณทุกๆท่านเฉกเช่นที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบและก่อสร้างงานโรงงานแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และผู้จัดการโครงการมืออาชีพ


Visitors: 30,070